Waar we voor staan

Waar we voor staan

Onze school staat voor:

  1. Kwalitatief goed onderwijs;
  2. Een veilige leer, werk-, en leefomgeving;
  3. Het opleiden tot goed functionerende mensen in een multiculturele samenleving, waarin respect voor ieders levensovertuiging een voorwaarde is;
  4. Een inspirerend leefklimaat, waarin de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van de samenleving;
  5. Actief burgerschap, betrokkenheid van de kinderen bij hun omgeving en de samenleving;
  6. Het leren respecteren van visies, waarden, normen en levensbeschouwingen van anderen;
  7. Het mede opvoeden tot een burger met rechten en plichten;
  8. Het kritisch leren kijken waardoor de kinderen leren een gefundeerde mening te vormen over wat er om hen heen gebeurt, zodat zij nu en later kunnen functioneren in een sfeer van solidariteit met anderen.

Openbaar onderwijs

De Andersenschool is een openbare basisschool. Dat betekent dat levensovertuiging, culturele achtergrond, ras en maatschappelijke positie geen rol spelen bij toelating op onze school.


 

Ontwikkelen binnen een veilige omgeving

De Andersenschool stelt het kind met al zijn/haar talenten centraal.In onze visie houdt kwalitatief goed onderwijs in dat een kind binnen een veilig schoolklimaat zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Belangrijk daarbij is dat kinderen vooral met plezier naar school moeten gaan en daarna weer vrolijk naar huis. De sfeer op school moet zo zijn, dat kinderen én leerkrachten goed in hun vel zitten. Er moet een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid zijn. In school moet iedereen leren rekening te houden met een ander, verdraagzaam, maar ook behulpzaam zijn. We gaan ervan uit dat kinderen respect hebben voor anderen. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich ook beter ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelf eigenaar zijn van hun leerproces. Doordat bij ieder kind andere intelligenties sterk ontwikkeld zijn, krijg je verschillende soorten leren via denkprocessen, maar ook door middel van het inschakelen van creativiteit. Het ene kind zal enorm uitblinken in rekenen en wiskunde, maar zal wat minder presteren in taal. Een ander kind zal ontzettend goed kunnen tekenen en knutselen, maar heeft moeite met theorie en gesproken uitleg. Dit verschilt per kind.
 
"Elk kind heeft talent en gebruikt nieuwsgierigheid om te groeien."