Aanmelden

Aanmelden

Heeft u interesse in onze school?

Voor het aanmelden van uw kind hanteert onze school de volgende werkwijze:
  • U maakt een afspraak met een lid van het managementteam voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding;
  • Indien gewenst kan er een vervolggesprek plaatsvinden;
  • Als u besluit te kiezen voor onze school, downloadt u het aanmeldformulier, vult dit helemaal in, ondertekent het en stuurt u het vervolgens op naar onze school;
  • Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft wordt uw kind geplaatst op onze school. Deze plaatsing wordt definitief als de directeur het aanmeldformulier heeft ondertekend. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van inschrijving. De leerkracht neemt 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om praktische zaken te bespreken en 5 wenmomenten in te plannen. Deze wenmomenten vinden plaats tot 1 juni. Kinderen die na 1 juni, 3 jaar en 10 maanden worden zullen na de zomervakantie instromen in groep 1. Daarbij is het altijd mogelijk om in overleg met ouders te komen tot een rustige opbouw in de eerste weken na de zomervakantie;
  • Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning nodig is en of de school deze ondersteuning kan bieden. 
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, mag het officieel naar school.

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023:
 
groep 0 (januari 2023) is mogelijk   groep 1 is vol
groep 2 is mogelijk groep 3 is vol
groep 4 is mogelijk groep 5 is mogelijk
groep 6 is mogelijk groep 7 is mogelijk
groep 8 is mogelijk  
   
hb 4 is mogelijk hb 5 is mogelijk
hb 6 is mogelijk hb 7 is mogelijk
hb 8 is mogelijk  


Download hier het aanmeldingsformulier.